خط مشی کیفی

شرکت اثرسازان ماندگار در طول حیات کاری خویش با رویکرد ارئه خدمات با کیفیت و هرچه بهتر و همچنین پایبندی به اصول قراردادی جایگاه ممتازی کسب نموده و با گام هایی استوار بسوی اهداف متعالی سازمانی رهسپار است . خلق محصول با کیفیت و شایسته مشتری محور این همگرایی و حرکت است، لذا این شرکت در بخش های طراحی و مهندسی، ساخت و ساز، اجرا، بازسازی، طراحی داخلی،تعمیر و نگهداری و…. فعال است و سیستم مدیریت کیفیت خود را براساس الگوی استاندارد ISO 2008-9001 Management و ISO 14001 طراحی و مستقر نموده است.

اهداف و چشم انداز

شرکت اثرسازان ماندگار با بهره گیری از یکی از ارزشمند ترین سرمایه های خود” تجربه مدیریتی، فنی و اجرایی در طرحهای عمرانی و صنعتی اعضا”، همچنین با بکارگیری هم افزایی فعالیت های مرتبط و متفاوت زیر بنای ایجاد مجموع هایی با زمینه ارائه خدمات فنی، مهندسی، خدماتی و بازرگانی بنیان نهاده شد.

منشور سازمانی این گروه با باور و تعهد به اصول:

  • ایجاد اشتغال
  • ایجاد فرصتی برای تجلی بخشیدن به خلاقیتها و ایده ها
  • مشارکت در آبادانی و محرومیت زدایی از چهره تابناک سرزمین پر افتخارمان ایران
  • اعتلای حرفه مهندسی با پایبندی به حَسن اجرای تعهدات و تولید و ارائه خدماتی در خور مشتری
  • تجلی توان فنی و اجرایی متخصصین داخلی در عرصه بین المللی و صدور خدمات فنی و مهندسی
  • شناسایی و افزایش بهروری ظرفیتهای داخلی و خارجی
  • حفظ محیط زیست ارائه الگوئی شایسته از رابطه تعامل کارگر و کارفرما