پیام مدیر عامل شرکت اثر سازان:

به نام او که هم یاد است و هم یادگار

ماندگاری،تعهد،کیفیت و رضایتمندی مشتری باورهای مشترک اعضای اثرسازازن ماندگار میباشد که از صمیم قلب به آن ها پایبند بوده و باور داریم فرصت های جدید کاری موهبتی است که همواره به یاری ایزد منان از آن های استقبال میکنیم.

تلاش های این مجموعه بر پایه فناوری های روز و استاندارد های نوین مدیریتی گواهی این مدعاست که مجموعه اثر سازان ماندگار به دنبال فردایی بهتر از امروز میباشند.

زندگی بهتر و آرامش خاطر آرزوی این شرکت برای هموطنان عزیز میباشد.