گواهینامه ها و افتخارات

رتبه بندی

این شرکت با اخذ صلاحیت های لازم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری موفق به اخذ صلاحیت پیمانکاری در رشته های ابنیه، تاسیسات و تجهیزات، راه و ترابری و صنعت و معدن گردیده است و با تکیه بر سرمایه های در حال تعالی سازمانی خود آماده مشارکت در اجرای طرح های عمرانی و صنعتی با کارفرمایان حرفه ای می باشد .

افتخارات 

گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 2008 : ISO 9001 -گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 2014 : CI 6372 – گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در سال 13 94 – عضویت در سندیکای شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی آدربایجان غربی – عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران